دانلود آهنگ Marshmello به نام Rooftops

3

Marshmello_rooftops

دانلود آهنگ Marshmello به نام Rooftops

+متن ترانه Rooftops ازMarshmello 

And we’re screaming from the rooftops

ما داریم از پشت بوم داد میزنیم

Screaming ’til our heart stops, let it out

داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته

لینک کوتاه

متن ترانه

متن آهنگ  rooftops
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
(4)This love we have, this love we have
این عشقی که ماداریم، این عشقی که ما داریم
It’s like a roundabout
درست مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
This love we have, this love we have
این عشقی که ماداریم، این عشقی که ما داریم
It’s like a roundabout
درست مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه
And we’re screaming from the rooftops
ما داریم از پشت بوم داد میزنیم
Screaming ’til our heart stops, let it out
داد میزنیم تا وقتی که قلبمون بایسته
And baby, this love we have
و عزیزم، این عشقی که ما داریم
You really killing me, it’s like a roundabout
تو واقعا داری منو میکشی، این مثل یه میدونه

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها